سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

نمونه نامه برای اساتید محترم

این نامه توسط دانشجویان کامپیوتر ورودی 85 برای اساتید محترم به مناسبت هفته ی معلم

تدارک دیده شده بود هدف از نوشتن این تقدیر نامه که به قول بعضی ها خودشیرینی در میان اساتید نبود چون من در زیر آن نوشته ام که از طرف همه دانشجویان

در واقع این تقدیر نامه چیزی نیست که بتوان ان را خودشیرینی دانست بلکه برای نزدیکی هر چه بیشتر دانشجویان به اساتید وجبران اندک گچ خوری هایی است که

اساتید محترم در پای تخته می خورند برای ما که هدف از آمدن به کلاس فقط برای آموزش است نه برای چیز دیگر..... به هر حال این تقدیر نامه برگ سبزی است تحفه ی

درویش امیدواریم که بتوانیم اندک زحمات این عزیزان را جبران نماییم.